Nasze realizacje

Najlepszym potwierdzeniem Naszych kompetencji oraz zadowolenia klientów z wykonanych usług są Nasze realizacje. Wybrane z nich przedstawiamy poniżej. Naszymi bieżącymi realizacjami dzielimy się z Wami również na naszym funpage'u, zapraszamy do subskrypcji!

Instalacje technologiczne

Zobacz więcejZwiń
 • Projekt modernizacji systemów wody chłodzącej dla rozbudowy zakładu produkcyjnego Wavin Polska – Oddział w Sochaczewie
 • Projekt technologiczny instalacji zasilania pary i powrotu kondensatu dla budynku Masarni w Zakładzie Przerobu Mięsnego
 • Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Rusibórz

Audyty energetyczne

Zobacz więcejZwiń
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynek biurowy Cross Point B

Sieci i przyłącza

Zobacz więcejZwiń
 • Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa ul.Nadolnik Poznań
 • Sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Ławica Zachód

Magazyny i hale technologiczne

Zobacz więcejZwiń
 • Hala logistyczno-magazynowa wraz z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą
 • Przebudowa budynku biurowo-socjalnego z halą produkcyjno-magazynową
 • Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby prac badawczo-rozwojowych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych
 • Budynek biurowo-usługowo-socjalnego wraz z halą produkcyjno-magazynową oraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary Mae

Budynki biurowe i usługowe

Zobacz więcejZwiń
 • Przebudowa budynku biurowo-socjalnego z halą produkcyjno-magazynową
 • Restauracja Bankcook – restaurant & lounge
 • Budynek usługowy „Biedronka”wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pyzdrach

Budownictwo jednorodzinne

Zobacz więcejZwiń
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny w Poznaniu
 • Zespół siedmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Różanej w Sieradzu.

Budownictwo wielorodzinne

Zobacz więcejZwiń
 • Budynek mieszkalny wielorodzinnego z halą garażową w miejscowości Poznań, ul. Bernata
 • Centrum hotelowo-apartamentowe „Nadolnik Comapct Aparments”

Budynki użyteczności publicznej

Zobacz więcejZwiń
 • Przebudowa Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17

Nadzory budowlane

Zobacz więcejZwiń
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego fabryki pojazdów szynowych w Środzie Wielkopolskie Stadler.
 • Nadzór nad budową Budynku Dedaktytyczno-Naukowo-Badawczego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją instalacji C.O oraz C.W.U budynek wielorodzinny przy ul. Chlebowej w Poznaniu

Rozbudowa budynku stacji paliw z przebudową części pomieszczeń na istniejącej stacji paliw Circle K

Lokalizacj: fdsgdfgdf
Inwestor.:fdfidhiudsf

Zakres prac:

Budynek biurowo-usługowo-socjalnego wraz z halą produkcyjno-magazynową oraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary Mae

Inwestor: P.W. SEZAN SP. Z O.O. , ul. Warszawska 15, 62-300 Września
Lokalizacja: Psary Małe, przy ul. Budowlanej, dz. nr 44/6.

Opracowanie:

• instalacja centralnego ogrzewania
• instalacja ciepła technologicznego zasilenia central wentylacyjnych i wodnych nagrzewnic powietrza
• instalacja zimnej oraz ciepłej wody
• instalacja hydrantowa
• instalacja gazu
• instalacja kanalizacji sanitarnej
• instalacja kanalizacji deszczowej
• instalacja wentylacji
• instalacja klimatyzacji
• operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych do rowu.

Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Rusibórz

Zamawiający: Biogaz Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca
Adres inwestycji: Rusibórz, gmina Dominowo dz. nr 70, obręb geodezyjny Rusibórz


Zakres dokumentacji:

Projekt budowlany zamienny w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby prac badawczo-rozwojowych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych

Inwestor: Laboratorium Naturella Sp. z o.o.
Adres inwestycji: Działka nr 7/294, ul. Wojska Polskiego 65, Jakóba Hechlińskiego, 85-825 Bydgoszcz

zakres dokumentacji:
-wentylacja mechaniczna
-chłodnictwo z wykorzystaniem mat kapilarnych oraz rewersyjnej pompy ciepła
-centralne ogrzewanie z wykorzystaniem pomp ciepła oraz mat kapilarnych
-instalacja ppoż.
-instalacja wody oraz kanalizacji

Budynek usługowy „Biedronka”wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pyzdrach

Budynek usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, dz. nr 2245/1, 2245/2, obręb: 0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry.

Zakres instalacji:
-Wentylacja mechaniczna bytowa
-Klimatyzacja
-Centralne ogrzewanie
-Instalacja ppoż.
-instalacja wod-kan
-instalacja elektryczna
-instalacja telechniczna

Dodatkowo:
Projekt przyłącza wodociągowego
Operat wodnoprawny - studnie chłonne.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją instalacji C.O oraz C.W.U budynek wielorodzinny przy ul. Chlebowej w Poznaniu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położnej w Poznaniu przy ul. Chlebowej 1-7, 61-003 Poznań, NIP: 7822060977, w imieniu, której działa APZ Nieruchomości Spółki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warzywniaka 37

Roboty budowlano-montażowe polegające na rozprowadzeniu wewnętrznie instalacji c.o. , c.w.u. wraz z cyrkulacją, oraz dostawa i montaż węzła cieplnego dla potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku wielorodzinnego przy ul. Chlebowej 1,3,5,7 w Poznaniu. Moc zamontowanego węzła: 280kW Przeprowadzenie procedury dofinansowania z programu "Kawka"

Zespół siedmiu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Różanej w Sieradzu.

Adres inwestycji: Sieradz, ul.Różana
Zleceniodawca: MOM Architekci Woźna 9C/5, 61-777 Poznań

Nadzór nad budową Budynku Dedaktytyczno-Naukowo-Badawczego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Budynek Dedaktyczno-Naukowo-Badawczego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Adres inwestycji: ul. Marcelińskiej/Rokietnickiej w Poznaniu
Zleceniodawca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Restauracja Bankcook – restaurant & lounge

Inwestor: Pepperoni s.c. Ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań
Adres inwestycji : ul. św. Marcin 58/64 Poznań

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego fabryki pojazdów szynowych w Środzie Wielkopolskie Stadler.

Inwestor: Stadler Środa Sp. z o.o.:
Generalny wykonawca: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej

Centrum hotelowo-apartamentowe „Nadolnik Comapct Aparments”

Zamawiający: Grupa Partner Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca

Budynek mieszkalny wielorodzinnego z halą garażową w miejscowości Poznań, ul. Bernata

Zamawiający: Grupa Partner Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca

Projekt technologiczny instalacji zasilania pary i powrotu kondensatu dla budynku Masarni w Zakładzie Przerobu Mięsnego

Inwestor: Inwestor: Gospodarstwo Rolne Partner s.c. 62-400 Słupca ul. Berlinga 26
Adres inwestycji: Rusiborek dz. nr ew. gruntów 39/2

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny instalacji zasilania pary i powrotu kondensatu dla budynku Masarni w Zakładzie Przerobu Mięsnego w miejscowości Rusiborek dz. nr ew. gruntów 39/2 obręb Rusibórz.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie rozwiązań w zakresie:
• instalacji zasilania pary i powrotu kondensatu,
• wyposażenie kotłowni parowej,
• określenie zasad montażu oraz odbioru urządzeń i instalacji,
• określenie wytycznych międzybranżowych,
• opracowanie graficzne.

Maksymalne, teoretyczne zapotrzebowanie na parę przy uwzględnionym współczynniku równoczesności (zgodnie z preferencją Inwestora) wynosi 745 kg/h. Uwzględniono dodatkowo straty pary na przesyle, w wyniku czego przyjmuje się przepływ obliczeniowy wynoszący 800 kg/h. Najczęstsza średnioroczna ilość pary przepływająca przez parociąg będzie wynosić ok. 400 kg/h.
Przewody rurowe instalacji parowych zwymiarowane są na przepływ obliczeniowy wynoszący 800 kg/h. Rurociągi powrotne kondensatu dobrano na strumień 500 kg/h uwzględniający straty kondensatu. Tak zaprojektowana instalacja posiadać będzie pewną rezerwę przesyłu.

Instalacja w budynku:
Na terenie zakładu projektowane są urządzenia technologiczne, które zasilane będą z rozdzielacza pary oraz stacji redukcyjnych parowych. Główne kolektory zasilające parę i powrotne kondensatu w budynku Masarni prowadzone są w części poddasza budynku. Para z poddasza schodzi do pomieszczenia hali obróbki wędzarniczej i parzelniczej, gdzie zostaną zlokalizowane główne odbiorniki pary, do pomieszczenia magazynu, gdzie zlokalizowany zostanie wymiennik ciepła para-woda oraz do pomieszczenia myjnia środka transportu i magazyn pojemników brudnych, gdzie zlokalizowana zostanie myjka pojemników.
Wysokociśnieniowa instalacja parowa technologiczna została podzielona na trzy części: wysokiego ciśnienia 12-14 bar(g) w kotłowni parowej, wysokiego ciśnienia 10 bar(g) w budynku Masarni oraz niskiego ciśnienia w budynku Masarni 3 bar(g). Instalacje obsługiwane będą przez jedną instalację odprowadzającą kondensat do kotłowni, a w przypadku instalacji niskiego ciśnienia kondensat zostanie odprowadzony do kanalizacji technologicznej.
Kondensat w budynku Masarni pochodzić będzie z maszyn technologicznych oraz wymiennika ciepła. Rurociągi odprowadzające kondensat zaprojektowano na przepływ maksymalny dla danego urządzenia. W przypadku Myjki pojemników oraz Komory Parzelniczej nie projektuje się odprowadzenia kondensatu. Para jest w tych urządzeniach wykorzystywana w sposób bezpośredni i po użyciu będzie trafiała to kanalizacji technologicznej.

Instalacja dystrybucji w gruncie:
Para technologiczna dla potrzeb Masarni będzie dostarczana z kotłowni parowej z budynku kogeneratorów biogazowni poprzez przewody zasilające parowe oraz powrotne kondensatu. Ciśnienie pary produkowanej w kotłowni na wyjściu wynosi 12-14 bar(g). Ciśnienie na rozdzielaczu przy głównych odbiornikach pary, po uwzględnieniu oporów hydrauliczny trasy będzie wynosić ok. 10-12 bar(g). Instalacja po stronie odbiorników będzie zabezpieczona reduktorem ciśnienia. Przewody zasilające parę zostaną wykonane z rur preizolowanych o średnicy DN50 zaizolowanych 10 mm pyrożelu i 36,65 mm pianki poliuretanowej w płaszczu osłonowym stalowym DZ160, natomiast przewody powrotu kondensatu zostaną wykonane z rur preizolowanych grubościennych o średnicy DN20/DZ90 zaizolowanych pianką poliuretanową, np. produkcji Radpol S.A.. Oba przewody, tj. zasilający parowy oraz powrotu kondensatu będą zlokalizowane bezpośrednio w gruncie i zakopane w jednym wspólnym wykopie.

Etap 2:
Kotłownia parowa zwymiarowana będzie na przepływ obliczeniowy wynoszący 800 kg/h.
W pomieszczaniu kotłowni należy zaprojektować kocioł parowy oraz kocioł parowy odzysknicowy (lub jako jedno urządzenie, tj. kocioł parowy z palnikiem i z 4 ciągiem) o wydajności produkcji pary 800 kg/h i ciśnieniu roboczym 12-14 bar(g). Źródłem energii dla projektowanego kotła parowego będzie biogaz pochodzący z sąsiadującej kotłowni. Źródłem energii dla projektowanego kotła odzysknicowego będzie odzysk ciepła ze spalin pochodzący z kogeneratorów typu P520MA z silnikami produkcji MAN E3263 LE212.

Projekt modernizacji systemów wody chłodzącej dla rozbudowy zakładu produkcyjnego Wavin Polska – Oddział w Sochaczewie

Inwestor: Wavin Polska S.A.
Adres inwestycji: ul. Kościńskiego 23, 96-501 Sochaczew.

Dane charakterystyczne dla projektowanej modernizacji systemów wody chłodzącej:
•Rozbudowa instalacji dystrybucji chłodu w obiegu nr 1 (2 x Climaveneta),
•Modernizacja maszynowni chłodu obiegu nr 1 (Lennox) i nr 2 (Trane) polegającą na połączeniu hydraulicznym obu obiegów w jeden zład (obieg nr 2),
•Rozbudowa maszynowni chłodu o dodatkowe źródło chłodu dla obiegu nr 2 (chłodni Bluebox),
•Propozycja lokalizacji przeniesionej wytwornicy wody lodowej (chłodni Bluebox),
•Sprawdzenie wydajności istniejących pomp obiegowych, przepustowości rurociągów i armatury,
•Uwzględnienie pracy całorocznej 24/7 – w trybie automatyczna / ręczna,
•Wytyczne synchronizacji pracy dla trzech wytwornic wody lodowej oraz dwóch układów chłodniczych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynek biurowy Cross Point B

Dokumentację w zakresie świadectwa charakterystyki energetycznej
dla inwestycji pn. Budynek biurowy Cross Point B
Al. Śmigłego-Rydza – Milionowa w Łodzi
dz. nr ewid.3/21, 3/23, 3/25 i fragm. dz. nr 3/22, 3/24, 3/26
z obrębu W28 20, Łódź, 02-460 Łódź

Dane liczbowe dotyczące obiektu:
- łączna powierzchnia użytkowa obiektu - 8900,70m2,
- powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze - 6265,00m2,
- łączna kubatura obiektu - 45697,23m3,
- kubatura pomieszczeń o regulowanej temperaturze - 18411,69m2,
- ilość kondygnacji budynku - 7,
- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową - EU=50,74 kWh/(m2rok),
- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową - EK=80,77 kWh/(m2rok),
- wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną - EP=181,85 kWh/(m2rok),

Hala logistyczno-magazynowa wraz z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą

Zleceniodawca: PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.
Adres inwestycji: Kleszczewo. Krzyżowniki; dz. 80/40

Hala logistyczno-magazynowa wraz z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą
w tym instalacjami wewnętrznymi, drogami wewnętrznymi i parkingiem oraz zbiornikiem przeciwpożarowym z budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wód opadowych
w Krzyżownikach, gm. Kleszczewo nr ew. gruntów: Kleszczewo; Krzyżowniki; dz. 80/40
KATEGORIA OBIEKTU – XVIII

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 17103,84m2 oraz kubatura ok. 192554,64m3, w tym:
– ok. 1000m2 dla części zaplecza administracyjno-socjalnego
– ok. 16000 m2 dla części hali logistyczno-magazynowej
Łączna powierzchnia działki wynosi 150000m2, w tym:
– powierzchnia zabudowy projektowanej – 17 575m2
– powierzchnia biologicznie czynna – 94 387m2
– powierzchnia utwardzeń – 37 610m2

Wykonany zakres projektowy:

-wentylacja mechaniczna nawiewano-wywiewna z odzyskiem ciepła
-instalacja klimatyzacji komfortu
-instalacja klimatyzacji serwerowni
-instalacja centralnego ogrzewania
-instalacja kanalizacji sanitarnej
-instalacja wodociągowa wodociągowa
-Instalacja podciśnieniowa odwodnienia dachu
-Zbiornik retencyjny z przepompownią wód deszczowych V=2000m3

Przebudowa Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17

Inwestor: Urząd Miasta Poznań
Adres inwestycji: Plac Kolegiacki 17, Poznań

Przedmiotowy obiekt (budynek A) jest budynkiem użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków miasta Poznania pod numerem A009 decyzją z dnia 24.03.1971 roku i stanowi centralną część kolegiackiego założenia jezuickiego, które wzniesiono w połowie XVIII wieku
– podlega ochronie konserwatorskiej.

Wykonany zakres projektowy:

-wentylacja mechaniczna nawiewano-wywiewna z odzyskiem ciepła
-instalacja klimatyzacji komfortu
-instalacja centralnego ogrzewania
-instalacja kanalizacji sanitarnej
-instalacja wodociągowa wodociągowa

Sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Ławica Zachód

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domków Jednorodzinnych Ławica Zachód
Adres inwestycji: Gminie Dopiewo, obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa przy ul. Zachodniej

W ramach realizacji umowy wykonano projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w zakresie:
• Sieć kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości 410,5 [m ]
PCV 200 x 5,9 x 6000 łączona na uszczelki (kl.S) – 19,85 mb
PCV 250 x 7,3 x 6000 łączona na uszczelki (kl.S) – 390,65 mb
• Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160x4,7 , w ilości 38 [szt] o łącznej długości 250,45 [m]
• Sieć wodociągowa o łącznej długości 440,6 [m]
PE 90x5,4 L=155,55m , SDR17 PE100 PN10
PE 110x6,6 L=285,05m , SDR17 PE100 PN10
• Przyłącza wodociągowe PE32x3,0, w ilości 38 [szt], o łącznej długości 387,2 [m]

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa ul.Nadolnik Poznań

Inwestor: Compact Apartments Nadolnik sp. z o.o. sp.k
Adres inwestycji: ul.Nadolnik, Poznań

• Sieć wodociągowa o łącznej długości 339,65 [m] w tym:
PE100 PN 10 SDR 17 o średnicy f180/10,7 mm wynosi 309,70 m.
PE100-RC PN 16 SDR 11 o średnicy f180/18,7 mm wynosi: 29,95 m. (przecisk sterowany)

• Przyłącza wodociągowe, w ilości 3 [szt] o łącznej długości 123,65 [m] w tym:
PE DN125 L=89,0m.
PE DN110 L=34,65m.

• Sieć kanalizacji deszczowej, o łącznej długości 72,85 [m ] w tym:
PVC SN8 315x9, L=72,86

• Sieć kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości 105,25 [m ] w tym:
PCV 250 x 7,3, L=105,25

• Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160x4,7 , w ilości 2 [szt] o łącznej długości 20,0 [m

Przebudowa budynku biurowo-socjalnego z halą produkcyjno-magazynową

Lokalizacja: Nieproszewo,
Inwestor: DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
ul. Tarczyńska 113 96-320 Mszczonów
Zleceniodawca: IDEA HOUSE

Zakres instalacji:
-Wentylacja mechaniczna bytowa
-Wentylacja technologiczna
-Klimatyzacja
-Centralne ogrzewanie połogowe
-Kanalizacja technologiczna

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Poznaniu

Powierzchni użytkowa: 800m2
Lokalizacja: okolice Poznania.
Inwestor: Osoba prywatna
Zleceniodawca: CDF Architekci

Zakres instalacji:
-Instalacja gazu
-Instalacja centralnego ogrzewania
-Instalacja wody
-Kanalizacji sanitarnej
-Kanalizacji deszczowej

Dodatkowo:
-Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej.
Zobacz nasze referencje

Współpracujemy z: