Od koncepcji przez projekt do wdrożenia

Oferujemy kompleksową obsługę

Kompleksowa oferta

Firma AURA Plus Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem oferującym kompleksową usługę w zakresie projektowym oraz wykonawczym. Świadczącą usługi w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, technologicznych, elektrycznych i teletechnicznych, przeprowadzająca audyty energetyczne, zajmująca się nadzorami budowlanymi i kierowaniem robotami budowlanymi oraz instalacyjnymi a także realizująca ciekawe aplikacje wykonawcze.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.

Zobacz całą ofertę
Zobacz całą ofertę

Współpracujemy z:

Nagrody i wyróżnienia

Jesteśmy certyfikowanymi projektantami Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej!

Standardem wyprzedzającym obecne w Polsce wymagania w zakresie efektywności energetycznej jest idea budownictwa pasywnego, zgodna z Passive House Institute (PHI), która łączy wysoki komfort mieszkalny z bardzo niskim zużyciem energii. Budownictwo pasywne cechuje bardzo dobra efektywność energetyczna, optymalny komfort cieplny i wysoki stopień zadowolenia użytkowników z warunków ich otaczających, a także ochrona przed potencjalnymi szkodami wywołanymi nadmierną kondensacją pary wodnej.

Zobacz osiągnięcie